Sıkça Sorulan Sorular


ICAO Level 4 (Seviye 4) nedir?

Uluslararası uçuş yapan/yapacak olan pilotlar ve uluslararası uçuş trafiğine hizmet veren hava trafik kontrolörlerinin, uçuş güvenliği ve doğru iletişimin sağlanması için sahip olmaları gereken asgari dil seviyesi demektir.

“Bütün pilotlar ve hava trafik kontrolörleri işletimsel Seviye olan Level4+''e (Operational Level 4) ulaşmalılar” Bu ne anlama geliyor?

 • Document 9815’teki dil tanımlarının uygulamaya konması gerektiği;
 • Level 4’ün karşılığının kuvvetli bir Orta /Intermediate düzey olduğu;
 • İletişimsel beceriler olan dinleme, konuşma ve iletişim kurma üzerine kuvvetle yoğunlaşılacağı;
 • Anlaşılabilir bir telaffuz sahibi olmaya öncelik verilmesi gerektiği;
 • 9815 nolu belgedeki dil tanımlarının hata affetmediği ve birinden bile başarısız olunursa Level 4 sahibi olunamayacağı;
 • Acil durumlardaki “rutin dışı senaryo‟larla nasıl başa çıkılacağının tam olarak bilinmesinin şart olduğunun altı çiziliyor.

ICAO Level 4 (Seviye 4) sınavında beklenen nedir?

İngilizce Dil yeterliliği aşağıdaki altı konu başlığı açısından değerlendirilir:

 • Telaffuz,
 • Gramer,
 • Kelime bilgisi,
 • Akıcılık,
 • Anlama,
 • İnteraksiyon.

Dil Yeterliliği Esasları nelerdir?

Uluslararası uçuş yapacak pilotlar ile uluslararası trafiğe hizmet veren hava trafik kontrolörleri, ICAO derecelendirme cetveline göre en az operasyonel seviye (seviye 4) İngilizce dil yeterliliğine sahip olmalıdır.

Lisans başvurusunda bulunanlar veya lisans sahipleri, bu talimat esaslarına göre sınava girerek İngilizce dilinde konuşma ve anlama yeteneğini göstermelidir.

İngilizce dil yeterliliği; sadece freyzyoloji kullanımını değil, aynı zamanda standart freyzyoloji dışında kullanılacak lisan bilgisini de içerir. Ancak bu durum telsizle haberleşmede standart havacılık terminolojisine ihtiyacı azaltmaz. Aksine her durumda ICAO standart havacılık terminolojisi kullanılır.

İngilizce anlama ve konuşma yeteneği;

 • Telsiz haberleşmesinde ICAO standart havacılık terminolojisinin niyet edilen mesaj iletimine yeterli olmadığı –özellikle sıra dışı, anormal, beklenmedik veya karmaşık durumlarda– standart freyzyoloji dışına çıkarak düz İngilizce ile doğru ve etkin iletişimi sürdürebilir yeterlilikte olmalıdır.
 • Genel, belirli bir konu veya iş ile ilgili konular üzerinde doğru ve net bir şekilde iletişimi sağlayabilir yeterlilikte olmalıdır
 • Genel, belirli bir konu veya iş ile ilgili konularda uygun haberleşme stratejilerini kullanabilir, yanlış anlamaları fark ederek çözümleyebilir ve mesajların doğru iletilmesini sağlayabilir olmalıdır.
 • Havacılık toplumunun anlayabileceği bir lehçe veya aksanda olmalıdır.
İngilizce dil Yeterliliği içeren JAR FCL lisanslarının Türkiye’ye transferleri hariç olmak üzere, SHGM tarafından tanzim edilen lisanslara sadece bu talimat kapsamındaki sınavın sonucuna göre İngilizce dil yeterliliği seviyesi işlenir.

SHY-1 Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince, ICAO üyesi başka bir ülkenin sivil havacılık otoritesi tarafından tanzim edilmiş pilot lisansına sahip olan ve SHGM’den validasyon talep eden veya bu talimatın yayımından önce aldığı validasyon belgesini temdit ettirecek yabancı pilotlar, bu talimat hükümlerine göre İngilizce dil yeterliliği sınavına girerler.

ICAO üyesi başka bir ülkenin sivil havacılık otoritesi tarafından tanzim edilmiş lisansını, ilgili mevzuat çerçevesinde Türk lisansına çevirecek lisans sahipleri, bu talimat kapsamında İngilizce dil yeterliliği sınavına girerler.

Bu maddenin birinci fıkrası kapsamı dışında kalan pilotlar ve hava trafik kontrolörleri İngilizce dil yeterliliğine sahip olmadıkları durumlarda, Türkçe dil yeterliliğine sahip olmalıdır.

Türkçe dil yeterliliği, lisans veya yetki periyodik kontrolleri sırasında değerlendirilir. Bu kontrollerde Türkçe dil yeterliliğinin sadece seviye 6 olup olmadığı değerlendirmesi yapılır.

Dil Yeterliliği Notu ne kadar süre için geçerlidir?

 • Seviye 4 dil yeterliliği, test tarihinden itibaren 3 yıl geçerlidir.
 • Seviye 5 dil yeterliliği, test tarihinden itibaren 6 yıl geçerlidir.
 • Seviye 6 dil yeterliliği, süresiz olarak geçerlidir.

Sınav tarihlerini nasıl öğrenebiliriz?

İngilizce dil yeterliliği sınavların yapılacağı tarihler SHGM tarafından belirlenir. Planlanan sınav tarihi en az otuz gün önceden SHGM’nin www.shgm.gov.tr internet sayfası aracılığı ile duyurulur. Önceden duyurulan sınav tarihlerinde yapılacak değişiklikler SHGM’nin internet sayfasında duyurulur. SHGM tarafından yayınlanan sınav tarihi, sınavların başlangıç günüdür. Sınavların kaç gün süreceği, yapılan tüm başvurular için gerekli süreyle belirlenir.

Sınav başvuruları nereden yapılıyor?

Sınav başvuruları için SHGM’nin www.shgm.gov.tr internet sayfasında yayımlanan güncel “dil yeterliliği sınav başvuru formu” kullanılır. Sınava girmek isteyen aday;

 • Başvuru formunu, üzerinde yer alan açıklamaları da dikkate alarak eksiksiz doldurur ve imzalar,
 • Daha önce bu talimat kapsamında dil yeterliliği sınavına girmiş ve Seviye 4’ün altında not almış bir aday ise, 11 inci maddenin gereklerini yerine getirir,
 • Hizmet tarifesinde belirtilen ücreti, SHGM’nin ilgili banka hesabına yatırır,
 • 3 / 11 18.02.2011 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü SHT-1L Dil Yeterliliği Talimatı
  • Başvuru formunu ve banka dekontunu “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Bosna Hersek Cad. No:5 06338 Emek/ANKARA” adresine, sınavların başlama tarihinden en az 14 gün önce kayda alınacak şekilde, elden veya posta ile ulaştırır.
  • İmzasız veya faks, fotokopi, e-posta ile gönderilen formlar ile ödemesi eksik olan başvurular işleme alınmaz, bilgisayar çıktısı, faks gibi dekontlar kabul edilmez.
  • Daha önceki sınav dönemlerinde yaptıkları başvuruya istinaden sınav randevusu aldıkları halde sınava gelmeyenlerin yatırdıkları hizmet bedeli diğer dönemler için veya başka bir hizmet için kullanılamaz ve geri ödemesi yapılmaz.
  • Sınav haftasının ilk gününden en az 14 gün önce SHGM’ye ulaşmayan başvurular işleme alınmaz. Posta veya kargodaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ICAO Dil Yeterliliği sınavına girmeyen ya da dil yeterliliğinin süresi geçen pilotlarla ilgili yaptırımlar var mı?

SHGM’nün 18.02.2011 tarihli SHT-1L talimatının 22. Maddesinde belirtilen hükümlere göre;dil yeterliliği içermeyen veya dil yeterliliğinin süresi geçen pilot lisanslarının imtiyazları askıya alınmış sayılır

W.O.L.A. nın Level 4 Dil Yeterlilik Sınavına hazırlık konusundaki uygulamaları neler?

Seviye Belirleme Testi: LEVEL 4 sınavına yönelik gerçekleştirilecek seviye tespit sınavının ardından pilotların ağırlıklı olarak ihtiyaç duyduğu 6 beceri üzerinden uygun eğitim programı belirlenir.

Level 4’e hazırlama kursu:

 • Pilotlar ile hava trafik kontrolörleri için hazırlanmış olan eğitim programı, ICAO Level 4’te tanımlanan havacılıkla ilgili tüm becerilerinin geliştirilmesini sağlayacak şekilde programlanmıştır.
 • Program, uçuş sırasında karşılaşılabilecek gerçek durumlarla ilgili videoları, ayrıca rutin olmayan ve acil durumlar sırasında iyi ve doğru iletişim kurabilecekleri aktiviteleri içermektedir.
 • Level 4 (Intermediate) seviyedeki bir diğer katılımcı 108 saatte sınava hazır hale gelebilmektedir.
 • W.O.L.A. olarak pilotlarımızın yoğun uçuş programları dikkate alınarak hızlandırılmış 36 saatlik eğitim programı planlanmıştır.
 • Konularında, pılotlarımızın uçuş takvimlerine uygun zamanlarına göre özel ders alabilme imkanları mevcuttur. Ders programlarımız pilotlarımızın boş günlerine göre düzenlenmektedir.
 • LEVEL 4 hazırlık eğitimine katılan adaylar, ICAO LEVEL 4 sınavından yeterli puan alabilecek duruma gelmekle birlikte , akıcı konuşma yeteneğine, farklı aksanları anlayabilme ve havacılık terminolojisine hakim olma yeteneğine sahip olacaklardır.
 • ICAO LEVEL 4 eğitim müfredatı hazırlanmış olup, eğitimlerimizle ilgili gerekli tüm donanımlar tamamlanmıştır.